தமிழ் அப்போஸ்தலர் பணிக்குழு (2017 – 2019)

Tamil Apostolate Office Barrers (2018 - 2019)

பொறுப்புகள்

பெயர்

Position

Name

Mobile No

Email

குருவானவர்

மறைதிரு, சுரேன் துரைராஜ்

Parish Priest

Rev. Fr. Surain Durairaj

-

-

துணை குருவானவர்

மறைதிரு. வின்சன்ட் தோமஸ்

Ass. Priest

Rev. Fr. Vincent Thomas

-

-

துணை குருவானவர்

மறைதிரு. பிலிப் சுவா

Asst. Priest

Rev. Fr. Philip Chua

-

-

பொறுப்பாளர்

செல்வநாதன்

Coordinator

Selvanathan

0 12-314 0025

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

துணை. பொறுப்பாளர்

அமிர்தம்
ஹெலன்

Asst. Coordinator

Amirtham Helen

0 16-230 2959

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

செயளாலர்

கெத்தரின்
ஜோர்ஜ்

Secretary

Catherine George

0 16-793 8087

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

பொருளாளர்

புவன்

Treasurer

Povan

0 12-398 5544

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

புனித. அன்னம்மாள்சிற்றாலயம், செமினி பொறுப்பாளர்

ஆரோக்கியசாமி

St. Anne, Chapel, Semenyih -Coordinator

Arokiasamy

0 16-948 6378

-

புனித. அந்தோணியார்சிற்றாலயம், செர்டாங் - பொறுப்பாளர்

ஜோன் கெனடி

St. Anthony Chapel, Serdang -Coordinator

John Kennedy

0123151830

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

திருவழிபாடு

கிளமண்ட் ஜோ

Liturgy

Clement Joe

0 13-375 4844

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

மறைக்கல்வி

தோமஸ்
சந்தியாகு

Cathechetical

Thomas Santhavoo

011-2620 3723

-

விவிலியவகுப்பு

மதலின்

Bible Class

Mathalin

0 12-629 1241

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ஆர்.சி..

செபஸ்டியன்தோமஸ்

R.C.I.A

Sebastian Thomas

0 16-303 0546

-

மரியாளின்சேனை

மார்கிரேட்

Legion Of Mary

Margaret

016-6959096

-

அருங்கொடை

செபக்குழு

மெர்லின் மேரி

Charismatic

Merlin Mary

0 16-919 2027

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

இளைஞர்

மெல்வின்

Youth

Melvin

016-376 7293

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

குடும்பவாழ்வு

சார்லஸ்

Family Life

Charles

016-628 8980

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

திருமணதயாரிப்பு

ஜோன் மில்டன்

Marriage Preperation

John Milton

0 10-231 5416

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

உறுப்பினர்கள்

பாக்கியநாதன்

Committee Member

Pakianathan

0 12-322 8499

nathanleena69@gmail.com

உறுப்பினர்கள்

ரேய்மண்ட்

Committee Member

Raymond

0 16-476 0451

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

உறுப்பினர்கள்

டேனியல்

Committee Member

Daniel

016-9141210

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it